Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Pošalji e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Potpisivanje ugovora o financiranju programa „Pomoć u kući starijim osobama na području Dubrovačko-neretvanske županije“ te „Dnevni boravak za djecu s cerebralnom paralizom – Skalin po skalin“, održat će se u ponedjeljak u Palači Ranjina. Ugovore će potpisati župan Nikola Dobroslavić s predstavnicima udruga koje provode navedene programe.

Europska komisija predložila je plan za spas gospodarstva Europske unije vrijedan 750 milijardi eura, od kojih bi Hrvatska trebala dobiti deset milijardi eura. Ta značajna sredstva, ako budu mudro upotrjebljena, mogu učiniti veliku razliku u brzini oporavka hrvatskog gospodarstva. Na korištenje sredstava Europska komisija neće imati mnogo utjecaja, nego će nacionalne vlade same predlagati projekte za investiranje.

Ono što UGP smatra najvažnijim u ovoj situaciji je potpuno transparentno korištenje tih sredstava!

“Udruga Glas poduzetnika u dva mjeseca je postala društvena snaga i glas koji se sluša. Iskoristit ćemo taj glas za borbu da ovaj novac bude iskorišten transparentno i pravedno te da rezultat ove pomoći bude pokrenuto i konkurentno gospodarstvo.“ rekao je Dražen Oreščanin, izvršni direktor udruge Glas poduzetnika.

Za transparentnost se zalažemo od samih početaka, a upravo je transparentno korištenje novca nešto u što najveći broj naših članova sumnja, odnosno smatra kako ta sredstva neće biti korištena za pomoć gospodarstvu. Pokazali su to u anketi koju smo proveli. Pitanje je glasilo: Gdje će biti investirana najavljena sredstva?


C:\Users\aco.momcilovic\Desktop\2020\PVT Projects 2020\6 Glas PODUZETNIKA\02 ANKETE\Graph pics\a63.png


Oko 70% ispitanika boji se da će novac, ako i kada ga dobijemo, biti korišten na krpanje minusa u proračunu i ubacivanje u javni sektor. Dodatnih 25% vjeruje da će sredstva otići politički podobnima preko raznih projekata, osmišljenih samo za njih. Malih 2,3% vjeruje da će sredstva biti jednako raspodijeljeni između javnog i privatnog sektora, a svega 1,4% misli da će sredstva biti investirana u privatni sektor, to jest u razvoj Hrvatske. 

Rezultati pokazuju poslovično nepovjerenje privatnog sektora prema državnim strukturama, njihovoj efikasnosti i transparentnosti. Iako je još nejasno koji će biti mehanizmi raspodjele i kontrole, svakako je dobar trenutak za ukazati na potencijalne probleme u tim procesima. Ono što nas ohrabruje jest to da su ideje vodilje za korištenje sredstava, postavljene od EU, usklađene sa zahtjevima udruge Glas poduzetnika. Sredstva bi se trebala koristiti za održivi razvoj i zaštitu okoliša te digitalizaciju gospodarstva. EU će kao i UGP poticati na reforme, ali posljednja riječ će biti na Vladi.

Nadamo se kako će i u ovo predizborno vrijeme, fokus političkih stranaka biti na gospodarstvu. Vjerujemo kako će sve svoje znanje i kreativnost unijeti u planove u kojima će razraditi na koji način najbolje iskoristiti sredstva za pokretanje gospodarstva. Nadamo se kako će te teme napokon istisnuti teme iz prošlosti, koje koče naš razvoj i napredak. 

Napominjemo za kraj - UGP će pratiti svaki korak ove i budućih vlada po ovim pitanjima.

Ovo je prilika za Hrvatsku 2.0, nemojmo je prokockati!

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa Općinom Konavle organizira webinar na temu “Prezentacija natječaja za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”, kojeg će održati predstavnici Centra, iskusni poslovni savjetnici gđica. Matea Batinović i gosp. Marko Stanić. Webinar će se održati sutra, u četvrtak 28. svibnja, s početkom u 19 sati.

Uključivanje na webinar je jednostavno i može se postići klikom na sljedeću poveznicu https://meetingsemea2.webex.com/join/dcp, koja će vam se otvoriti u novom prozorčiću.

Predavanje počinje u 19 sati, a logiranje na webinar od 18:45 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna agencija DUNEA ugovaraju osam strateških projekata vrijednih 34.891.184,60 kuna kroz Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014-2020.

Odobreni su projekti AdriaClim, ARGOS, CASCADE, MARLESS, STREAM i SUSPORT u kojima Dubrovačko-neretvanska županija ima ulogu partnera, dok je u projektu TAKE IT SLOW nositelj cjelokupnog projekta s partnerima iz Hrvatske i Italije. Vrijednost navedenih projekata za područje Dubrovačko-neretvanske županije iznosi 23.032.044,89 kuna, a prijavu i razradu projektnih aktivnosti svih projekta pripremala je Regionalna agencija DUNEA.

Uskoro se očekuje i odobrenje 11.859.139,71 kuna vrijednog projekta FIRESPILL čiji je cilj razvoj prekograničnog sustava suradnje u slučajevima prirodnih katastrofa, a kojim će se među ostalim izgraditi i opremiti vatrogasni dom u Kuli Norinskoj.

‘Hrvatske i talijanske regije, među kojima je i Dubrovačko-neretvanska županija, zajednički su definirale projekte od strateške važnosti za obje zemlje.  Ekološki problemi, problemi požara i poplava, onečišćenja na moru, otpada u moru zaista ne poznaju administrativne granice zemalja. Provedbom ovih projekata ostvarit ćemo dugoročnu viziju razvoja u čijem se fokusu nalazi održivo iskorištavanje i stvaranje dodatne vrijednosti kulturnih i prirodnih resursa, kako naše tako i talijanske strane,’, istaknuo je župan Nikola Dobroslavić.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta TAKE IT SLOW u sektoru prirodne i kulturne baštine, kojim će se uz razvoj, upravljanje i promociju Jadrana kao održive i cjelogodišnje zelene destinacije, uspostaviti i moderni multimedijalni interpretacijski centar mediteranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu. Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi 6.597.455,70 kuna.

U sektoru prilagodbe klimatskim promjenama odobren je projekt AdriaClim na kojem je Županija partner i na raspolaganju ima 2.121.405,00 kuna za planiranje strategije prilagodbe klimatskim promjenama u urbanom obalnom i morskom području. Fokus projekta je problematika podizanja razine mora, stoga će se radi senzibiliziranja javnosti, urediti plaža u vali Slano kao održiva, moderna i energetski učinkovita plaža.

Kroz projekt ARGOS, odobren kroz strateški prioritet ribarstvo i akvakultura, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, pružit će se podrška školjkarima kroz nabavu specijalizirane opreme za uspostavu Centra za školjkarstvo na Bistrini kao znanstveno istraživačkog centra i prvog mrijestilišta za školjkaše na ovom području, a sve u svrhu zajedničkog i održivog upravljanja zaštite morskih resursa i biološke raznolikosti u Jadranskom moru. Iznos za provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 3.107.535,72 kuna.

Poboljšanje uvjeta zaštite okoliša i bioraznolikost obalnih i morskih ekosustava ostvarit će se projektom CASCADE  koji će koordiniranim akcijama procijeniti ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša s konačnim ciljem obnove ugroženih vrsta na području Ušće Neretve. Uz navedeno će se, u svrhu sprečavanja rizika od onečišćenja mora i djelovanja u ekstremnim uvjetima, nabaviti oprema za stručne službe, ronioce i vatrogasce, te će se obnoviti i opremiti postojeći županijski brod. Ukupna raspoloživa sredstva Županije iznose 1.821.600,00 kuna.

U sektoru sprječavanja rizika od poplave Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobreno je  5.869.476,20 kuna za projekt STREAM kojim će se uspostaviti Monitoring centar u Opuzenu za jačanje pripremljenosti, sprječavanje opasnosti i smanjenje štete nakon katastrofe. Također, službe za spašavanje će se modernizirati novom opremom za djelovanje i ublažavanje ove prirodne nepogode, za koju je područje doline Neretve identificirano kao jedno od najosjetljivijih područja Republike Hrvatske.

Za poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa lučkim upravama u Dubrovniku i Pločama, Dubrovačko neretvanskoj županiji je na raspolaganju 1.973.400,00 kuna odobrenih kroz projekt SUSPORT. Projekt doprinosi koordinaciji i suradnji između dionika u pomorskom prijevozu te stvara preduvjete za poboljšanje koncepta održivosti u lukama, razvoj alternativnih goriva i energetsku učinkovitost.

Regionalna agencija DUNEA partner je u projektu MARLESS iz sektora zaštite okoliša sa strateškim ciljem smanjenja problema otpada u moru. Među mnogobrojnim aktivnostima integriranog prekograničnog upravljanja obalnim i morskim otpadom, planira se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku razviti robot s ciljem prikupljanja plutajućeg otpada s površine mora u dubrovačkom akvatoriju. Ukupna raspoloživa sredstva za Regionalnu agenciju DUNEA iznose 1.541.172,27 kuna, dok je budžet Sveučilišta u Dubrovniku 3.029.017,20 kuna.

‘Svi prijavljeni projekti uspješno su prošli fazu evaluacije. Zajednički je to uspjeh DUNEA-e i Dubrovačko-neretvanske županije koji će podržavati suradnju preko Jadranskog mora s ciljem povećanja prosperiteta i potencijala plavog razvoja navedenog programskog područja. Namjera je koristiti prirodno i kulturno nasljeđe kao pokretač održivog teritorijalnog razvoja Hrvatske i Italije, kao nastavak uspješne suradnje’, zaključila je Melanija Milić, ravnateljica Regionalne agencije DUNEA.

Planirano trajanje projekata je tri godine, a iznos od 34.891.184,60 kuna koji će se uložiti u Dubrovačko-neretvansku županiju sufinancira se 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković potpisao je s tvrtkom APZ – inženjering d.d. Ugovor o pružanju projektantskih usluga za projekt budućeg Doma za starije i nemoćne koji će se graditi na lokaciji u neposrednoj blizini Opće bolnice Dubrovnik. Izrada projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom, a ukupna vrijednost ugovora je 1.336.250 kuna s uključenim PDV-om.

Slijedom utvrđene vremenske dinamike, predviđa se kako će radovi na izgradnji ovog kapitalnog projekta započeti u 2021. godini. Prema procjenama, gradnja novog doma umirovljenika stajat će ukupno između 100 i 120 milijuna kuna, a financijska će se konstrukcija zatvarati kad bude gotov glavni projekt. Riječ je o prvoj fazi ugovora za koju je definiran rok od šest mjeseci, nakon čega će se pristupiti ishođenju dozvola. Za izradu izvedbenog projekta i projekta opreme u drugoj fazi ugovoren je rok od tri mjeseca od pravomoćnosti građevinske dozvole.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik kreće u izgradnju prvog doma umirovljenika u Dubrovniku nakon dugo godina, i to kapaciteta oko 200 osoba na stalnom i oko 75 osoba na dnevnom smještaju. Dom će biti opremljen restoranom, liječničkom ordinacijom, prostorima za fizikalnu terapiju te društvenim prostorima – dvoranom za više namjena, knjižnicom i kafe barom. Posebna pažnja u idejnom projektu arhitekata Tina Svena Franića posvećena je prostorima dnevnih korisnika, s nizom prostornih niša za razne društvene aktivnosti i dnevni odmor.

Izgradnja novog doma koji će zadovoljiti dio potrebe smještaja dubrovačkih umirovljenika jedan je od ključnih kapitalnih projekata ove gradske uprave. Uz dom za starije i nemoćne tipa hotel čija je gradnja također predviđena u sljedećoj godini u postojećem Hotelu Gruž, riječ je o prioritetu u segmentu društvene infrastrukture Grada Dubrovnika.

Predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro i predsjednik Stranke umirovljenika Lazar Grujić najavili su danas  na konferenciji za medije zajednički izlazak na parlamentarne izbore te potpisali koalicijski ugovor. 

Miroslav Škoro naglasio je da mu je drago da Domovinski pokret dobiva još jednog značajnog partnera koji predstavlja veliki i osjetljivi dio naše populacije.

„Dolaskom u prostorije Stranke umirovljenika pokazujemo poštovanje prema njima jer vjerujemo kako uvijek treba biti ponizan prema osobama starije životne dobi. Zalagat ćemo se za dostojanstven život hrvatskih umirovljenika, da u svojoj trećoj dobi dobiju natrag novac koji su ulagali radeći cijeli život, a borit ćemo se i da nitko nema povlaštene mirovine, pogotovo saborski zastupnici, već da imaju kvalitetno valoriziran radni vijek“, naglasio je Škoro. 

Lazar Grujić istaknuo je da je unatoč višegodišnjoj suradnji sa SDP-om, Predsjedništvo Stranke umirovljenika na posljednjoj sjednici donijelo jednoglasnu odluku da buduću političku suradnju nastave uz tim koji je oko sebe okupio Miroslav Škoro.

„Polazeći od temeljnih odrednica sadržanih u političkom programu, kao beskompromisni i odgovoran jamac slobode, demokratskih i civilizacijskih dostignuća, solidarnosti, jednakosti i sigurnosti svih hrvatskih državljana Stranka umirovljenika je izradila strateške ciljeve na zaštiti umirovljenika i osoba treće životne dobi.  Tražeći pri tome političke partnere koji će prepoznati i podržati naše stavove procijenili smo da nam Domovinski pokret pruža najbolju mogućnost za našu jasnu artikulaciju i 

prepoznatljivosti u političkom prostoru. Poruka je to svim političkim akterima da se ne skrivaju iza ideoloških barijera i rovova, trgovine mandatima i lažne borbe protiv korupcije već svoj politički rad vežu uz provedbu i rezultate svojih programa“, poručio je Grujić. Naglasio je da hrvatski umirovljenici zaslužuju dostojanstven život te se zapitao zar je uistinu previše tražiti da netko, nakon što je radio cijeli život, dobiva mirovinu koja je 75 posto prosječne plaće.

Miroslav Škoro iskoristio je prigodu da hrvatskim braniteljima, ali i svim hrvatskim građanima čestita Dan hrvatske vojske i Dan oružanih snaga RH, prisjetivši se prvog svečanog postrojavanja Zbora narodne garde (ZNG) 1991. godine na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici. 

30. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u četvrtak. 4. lipnja, s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-30                                                      

Dubrovnik, 26. svibnja 2020.­                                                    

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

Sazivam  30. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za četvrtak, 4. lipnja  2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

3.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

5.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.

6.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

9.    Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.

10.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini.

11.  Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile.

12.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

13.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

14.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2019. godinu.

15.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1513 k.o. Trsteno, površine 18m2.

18.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 9 m2.

19.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1315 k.o. Gruž u površini od 6 m2.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi dio nekretnine čest. zem. 1162/1, put, k.o. Gruž.

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2020. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

22.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti polaganja elektroenergetskog kabelskog voda KB 10 (20) Kv TS ŠUNJ SELO - TS HOTEL GRAND i ODC za TS ŠUNJ PLAŽA sa HEP ODS Elektrojug Dubrovnik d.o.o.

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

24.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

25.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta PALMA PLUS vl. Dubravke Ivelja.

26.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta za usluge nosača Mesnice „T-Bone Steak“ vl. Boža Pulića.

27.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 1. Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

28.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

29.  Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za  provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028.

30.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne škole Montovjerna.

31.  Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Dubrovniku.

32.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik.

Prijedlog akta za 31. i 32. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ih utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Do prometne nesreće došlo je sinoć  oko 23,45 sati kada je 30-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka, vozeći pod utjecajem alkohola od 1,49 g/kg, uslijed neprilagođene brzine, skrenuo vozilom preko suprotne kolničke trake na zemljanu površinu gdje je udario u dva parkirana vozila dubrovačkih registarskih oznaka, priopćili su nam iz PU Dubrovačko - neretvanske.

Vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede, te je nakon ukazane liječničke pomoći, zadržan na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Zbog počinjenih prometnih prekršaja protiv 30-godišnjeg vozača slijedi obvezni prekršajni nalog. 

Stranica 12 od 1805
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…