Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Pošalji e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera  s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić  te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić,  Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je Župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid 19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, Župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

Uz opće misljenje  svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocjenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli,  u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinjele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Klako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog  otpisa djela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih dorinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr.. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnoso posezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih  i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti  svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvoriti će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako je sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratit na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinjele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je Župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županiju i državnih poduzeća, je dinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirati će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

I u uvjetima poslovanja u trenutnoj kriznoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, radovi na gradilištu nove prometnice od Mosta dr. Franja Tuđmana do Pobrežja, odvijaju se neometano, sukladno ugovorenoj i utvrđenoj dinamici.

Izgradnja ceste od Mosta dr. Franja Tuđmana do ceste za Osojnik jedna je od kapitalnih investicija gradske uprave koje su u tijeku, odnosno koje su prethodno ugovorene s osiguranim sredstvima te iz tih razloga njihovo izvođenje nije upitno.

Nova cesta, podsjetimo, izvodi se od postojeće državne ceste D8 u neposrednoj blizini Mosta do postojeće ceste koja je ranije bila kategorizirana kao županijska cesta Ž6235, a do kraja projektiranog zahvata rekonstruira se postojeća prometnica.

Cestovna investicija vrijedna je nešto više od 32 milijuna kuna, a glavni cilj jest omogućiti preduvjete za stvaranje nove stambene zonu na Pobrežju te, istovremeno, napraviti dvotračnu cestu do Gornjih sela, a preduvjet za to je upravo ova cesta.

Povezivanje Grada alternativnim koridorom prema Gornjim selima uključuje i gospodarski razvoj tog područja. Na području Pobrežja planirano je i uređenje Park 'n' Ride parkirališta, prvog takvog u Dubrovniku.

Priopćenje KLGB Srđ je Grad, prenosimo u cijelosti:

Svjesni smo da će svi gospodarski subjekti neizravno biti pogođeni krizom, no ne svi istim intenzitetom. Stoga mjere trebaju biti tako ugođene da se fokusiraju na one ugroženije dok će manje ugroženi segmenti gospodarstva imati društveno odgovornu zadaću pomoći više u saniranju negativnih učinaka krize.

HDZ i proračun, vrijedi li trošiti vrijeme za još jednom ponoviti kako se ne radi prijedlog izmjena proračuna?

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna dostavljen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika pred sjednicu najavljenu za 8. travnja ove godine vladajuća većina je i ovaj put donijela bez konzultacija sa svim članovima predstavničkog tijela. Za dobrobit Grada nije dobro da vladajuća većina u cijelosti ignorira stavove manjine u predstavničkom tijelu. U izvanrednim okolnostima poput ove, kada treba iznijeti ono najbolje što Grad može ponuditi, znak je teškog oblika političkog autizma.

Iz Prijedloga izmjena i dopuna proračuna nije jasno je li riječ o Prijedlogu koji uzima u obzir novonastale okolnosti ili ne. S jedne strane, kao da se ništa posebno ne događa, Prijedlog proračuna ne predviđa nikakva smanjenja prihoda Grada, ali i nikakve promjene na rashodovnoj strani na stavkama gdje bi to bilo za očekivati. S druge strane, na pozicijama vezanima uz sport predviđa smanjenja rashoda od čak 35%.

Ovakav je dokument proturječan, u dijelovima tehnički neispravan, šalje zbunjujuće poruke građanima i gospodarstvenicima, a zbog načina na koji je donesen i kako će biti izglasan posve nelegitiman.

Iz navedenih razloga Srđ je grad neće podržati ovakav Prijedlog izmjena i dopuna proračuna.

Amandmani na prijedlog odluka o mjerama za za pomoć građanima gospodarstvu 

U pristupu mjerama koje imaju za cilj ublažavanje efekata gospodarske krize uzrokovane pandemijom Koronavirusa, Srđ je Grad se vodi načelima da teret krize moraju snositi građani, Grad i gopodarstvenici uz uvažavanje posebnosti svake od skupina, te posebno uvažavanje socijalno ugroženih skupina društva.

Svjesni smo da će svi gospodarski subjekti neizravno biti pogođeni krizom, no ne svi istim intenzitetom. Stoga mjere trebaju biti tako ugođene da se fokusiraju na one ugroženije dok će manje ugroženi segmenti gospodarstva imati društveno odgovornu zadaću pomoći više u saniranju negativnih učinaka krize.

U svim mjerama inzistiramo primjenu samo na  gospodarske subjekte koji zadržavaju svoje radnike.

U dijelu mjera koji se odnosi na pokriće dijelova najma poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika, inzistiramo da se mjere odnose samo na one gospodarske subjekte kojima je odlukom Stožera civilne zaštite poslovna aktivnost onemogućena i koji Uslijed toga imaju negativne poslovne efekte.

U mjerama koje se odnose na smanjenje najma poslovnih prostora u vlasništvu Grada i javnih površina predlažemo fleksibilni model kojim Grad i najmoprimci po fer načelu zajednički snose negativni učinak krize. Do kraja 2020. godine svi najmoprimci plaćaju avans po ugovoru o najmu prostora odnosno javne površine u iznosu od 30% ugovorene vrijednosti. Na kraju 2020. godine  Grad će najmoprimcima oprostiti iznos proporcionalan padu prihoda za razdoblje siječanj do prosinac 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Tako će oni najmoprimci koji budu osjetili značajan pad prihoda u odnosu na prošlu godinu imati proporcionalno toliko smanjenje cijene najma prostora odnosno javne površine, dok će oni koji budu poslovali bolje imati manje cijene, a oni koji ostvare, kamo sreće, jednake ili bolje rezultate neće imati smanjenja u odnosu na ugovorene cijene najma.

Detaljnije o našim amandmanima pročitajte na sljedećim linkovima

Kako je rekao danas na konferenciji za novinare, ravnatelj ZZJZ, dr Mato Lakić, obrađeno je 16 kontakata zaražene djelatnice trgovačkog lanca Pemo. Isto tako, dr Lakić je kazao kako je Pemova zaposlenica došla na posao prije pet dana i osjećala se loše.

Kako je već poznato, osoba oboljela od koronavirusa, djelatnica ove trgovačke kuće je iz doline Neretve i u samoizolaciju su poslani svi oni koji su s njom putovali svakodnevno na posao. Međutim, prvotna odluka Pema je bila da djelatnice iz iste trgovine koje nisu iz tog područja i nisu se vozile kombijem i dalje idu na posao!

Nakon pritiska medija, tek jutros u 11 sati u Pema u Solitudu djelatnice su poslane svojim kućama, a zamijenjene su drugim djelatnicama. Neslužbeno saznajemo kako je zaražena osoba koronavirusom bila u kontaktu i s drugim kolegicama, koje se rotiraju po Pemovim trgovinama od grada do Mokošice. 

Upit smo poslali i Pemu, međutim, do objave ovog teksta, odgovor nismo dobili.

Na današnjoj konferenciji za novinare Stožer civilne zaštite objavio je kako nisu dobili najnovije rezultate, pa se tako službeni broj oboljelih nije mijenjao.

- Stanje je i dalje stabilno, ali je ozbiljno. Nismo imali slučaj kršenja samoizolacije, ali smo imali slučaj gdje je jedna trgovačka tvrtka, nažalost kasno reagirala i kasno se zatvorila, rekao je župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić.

Konferencija je upravo u tijeku. 

Započela je izrada Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.,strateškog dokumenta na kojem će se bazirati razvoj najjužnije hrvatske županije u sljedećem razdoblju, a uskladit će se s Nacionalom razvojnom strategijom.

Za izradu plana nadležan je novoosnovani tim za strateško planiranje kao i radne skupine iz redova Dubrovačko-neretvanske županije, županijskih institucija i ostalih relevantnih subjekata koji imaju značajnu ulogu u regionalnom razvoju županije.

Također, uspostavit će se i Partnersko vijeće sastavljeno od javnog, poslovnog i civilnog sektora koje će imenovati župan Nikola Dobroslavić.

‘’Jedno od temeljnih načela politike regionalnog razvoja je načelo partnerstva i suradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora. Partnerstvo podrazumijeva da se proces izrade organizira kao širi društveni proces koji će u proces planiranja uključiti relevantne predstavnike pojedinih društvenih skupina, od uprave, gospodarstva do društvenih djelatnosti i civilnoga društva. Međusobni dogovor i razumijevanje ovih skupina u fazi planiranja će kasnije omogućiti uspješniju provedbu Plana razvoja’’, istaknuo je župan Dobroslavić dodavši da se već započelo s analizom stanja, kao i postojećih dokumenata.

Za koordinaciju procesa zadužena je Regionalna agencija DUNEA, koja je izradila Komunikacijsku strategiju i akcijski plan, te je od članova strateškog tima i ostalih relevantnih institucija započela prikupljanje osnovnih podataka po pojedinim sektorima za što kvalitetniju izradu novog dokumenta.

U proces izrade uključene su i sve jedinice lokalne samouprave s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koje će imati redovite kolegije sa županom Dobroslavićem, a planirana su i redovna savjetovanja s Partnerskim vijećem.

Dokument na kojem će se bazirati razvoj naše Županije u sljedećem razdoblju vezan je za financijsko programsko razdoblje Europske komisije, što otvara brojne mogućnosti za nove strateške razvojne projekte.

Trenutno je na snazi Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020., a sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, novi akt mora se donijeti šest mjeseci prije isteka važenja planskih dokumenata politike regionalnog razvoja.

Od danas je na internetskoj stranici Vodovoda Dubrovnik moguće virtualno prošetati uređajem za pročišćavanje pitke vode u Komolcu. Vodovod Dubrovnik omogućio je svima koji to žele da virtualnim putem iz udobnosti svojih domova posjete ovo ključno postrojenje koje omogućava sigurnu opskrbu pitkom vodom Dubrovniku.

„Od prvih najava gradnje pročistača javnost je bila jako zainteresirana za ovaj projekt. Kako smo i nakon gradnje dobili puno upita o samom pročistaču i što zapravo to postrojenje sadrži unutra odlučili smo se iskoristiti prednosti koje nam današnja tehnologija omogućava i napravili 3D model objekta putem kojeg ga sada naši sugrađani mogu obići preko interneta“ – rekao je predsjednik Uprave Vodovoda Lukša Matušić koji je ujedno izrazio svoje zadovoljstvo činjenicom da se ovim projektom Vodovod Dubrovnik pridružio sve većem broju tvrtki i ustanova u Hrvatskoj koji nude virtualne obilaske svojih prostora.

„U skladu s preporukama zdravstvenih djelatnika da se za vrijeme ove zdravstvene krize ne izlazi iz svojih domova, Vodovod je omogućio svima da prošetaju ovim nama iznimno bitnim objektom koji sada osigurava opskrbu pitkom vodom Grada Dubrovnika kroz cijelu godinu, bez obzira na vremenske uvjete. Zato sve pozivam da ostanu doma i putem svojih kompjutera, tableta ili mobitela upute se na virtualnu šetnju našim postrojenjem u Komolcu“ – rekao je Matušić te iskoristio prigodu da se još jednom zahvali svim djelatnicima Vodovoda koji ovih usprkos svemu i dalje predano rade na osiguravanju neometane opskrbe pitkom vodom.

3D prošetati ovim objektom možete na sljedećoj poveznici ili putem web lokacije: http://vodovod-dubrovnik.hr/stranica/uredaj-za-prociscavanje-pitke-vode-45.

Želimo vam ugodnu šetnju iz udobnosti doma!"

U Hrvatskoj je trenutno potvrđeno 1222 ljudi zaraženih koronavirusom, a 130 ih je ozdravilo. Preminulo je ukupno 16 oboljelih, a na respiratoru ih je 36.

Dosad je obavljeno ukupno 11464 testiranja: 617 u posljednja 24 sata. 372 osobe su hospitalizirane.

Nove podatke o oboljelima Nacionalni stožer civilne zaštite objavit će u 14 sati.

Dvije bebe – od četiri mjeseca te od dva i pol mjeseca, najmlađe su oboljele od koronavirusa u Hrvatskoj. Virus su dobile od zaraženih ukućana, na kućnom su liječenju i dobrog zdravstvenog stanja.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo rekli su za Večernji list kako su kod nas dosad na novi koronavirus testirane tri rodilje i 48 trudnica od kojih je njih pet pozitivno na ovu bolest.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je jučer video-konferenciju sa znanstvenicima iz raznih disciplina na temu aktivnosti hrvatske Vlade u suzbijanju epidemije koronavirusa. Nakon video-konferencije u izjavi za medije premijer Plenković rezimirao je zaključke sa sastanka.

Naglasio je da je, komparativno gledajući, Hrvatska u ovoj fazi izrazito dobro reagirala na krizu.

“Poduzeli smo pravovremene i poprilično restriktivne mjere koje su rezultirale sporim širenjem zaraze i prilično niskom stopom smrtnosti”, istaknuo je predsjednik Vlade izrazivši žaljenje zbog 16 osoba koje su, nažalost, preminule od koronavirusa u Hrvatskoj.

Hrvatska reagirala ispravno i pravovremeno na krizu zbog pandemije koronavirusa

Premijer Plenković kazao je da je na sastanku čuo mišljenje znanstvenika o tome kako izgleda Hrvatska u usporedbi s nekim drugim zemljama, pogotovo onima koje su mnogo bogatije od Hrvatske, koje imaju i jaču akademsku zajednicu i istraživačke centre te snažnije zdravstvene sustave, a u konačnici i više sredstava na raspolaganju.

S te je strane jasno, dodao je premijer Plenković, da je Hrvatska na vrijeme reagirala dobro i ispravno, prateći razvoj situacije u Kini još od njezinoga početka.

Predsjednik Vlade smatra da su pred Hrvatskom tri glavna izazova.

“Jedan je da nastavimo s politikom koja neće dovesti do bilo kakvoga problema u okviru zdravstvenoga sustava. To je ono što je najbitnije”, istaknuo je i dodao da treba nastaviti s nabavom kvalitetne zaštitne opreme i zahvaliti požrtvovnosti medicinskoga osoblja.

Postepeno relaksiranje restriktivnih mjera

U ovoj fazi, kazao je premijer, treba nastaviti provoditi restriktivne mjere, kalibrirajući ih sukladno potrebama i hrvatskoga gospodarstva i što normalnijeg funkcioniranja ključnih, vitalnih aktivnosti.

Premijer Plenković naglasio je kako relaksiranje tih mjera mora biti u skladu sa stručnim procjenama kako ne bi slučajno s prenaglim relaksiranjem došlo do širenja zaraze i povećanja broja oboljelih.

Treći je dugoročni aspekt, dodao je predsjednik Vlade, koji se odnosi na istraživanje cjepiva i lijeka.

“Želim apelirati na sve naše sugrađane da se i dalje ovako odgovorno ponašaju kao što je to bilo do sada”, poručio je premijer Plenković istaknuvši kako moramo biti ponosni na to koliko smo kao narod i građani dobro razumjeli prijetnju.

“Ta samodisciplina i odgovornost je ključna. Pozivam još jednom da poklonite povjerenje i vlastima i stručnjacima koji su u ovo uključeni. Mislim da smo dosada napravili kvalitetne odabire i da, kada zajedno gledamo sve mjere koje su zdravstvenoga i sigurnosnoga karaktera s paketom gospodarskih i socijalnih mjera, možemo reći da smo zaokružili čitav paket”, rekao je predsjednik Vlade.

Budimo strpljivi i odgovorni, mjere će se relaksirati sukladno preporukama epidemiologa

Apelirajući na daljnje strpljenje u ovim okolnostima, pozvao je građane da se i dalje drže svih mjera, posebno socijalne distance, kako ne bi dovodili u rizik ni sebe ni druge. Posebno unutar obitelji, jer su i znanstvenici upozoriti da je unutar obitelji najčešći rizik prenošenja virusa.

Najavio je da će se nastaviti redoviti sastanci ovoga tipa te kazao i da će se ovaj savjet znanstvenika formalizirati kao Savjet predsjednika Vlade.

Novinare je zanimalo razmišlja li se već sada o relaksiranju određenih mjera ili se radilo o dugoročnom razmišljanju.

Premijer Plenković pojasnio je da se ne radi o dugoročnom razmišljanju te dodao da je i ministar Božinović već najavio relaksiranje određenih mjera kada je riječ o tržnicama.

“Ići ćemo s onim mjerama koje će omogućiti funkcioniranje i ići za tim da sve ono što proizvode naši poljoprivrednici i naši OPG-ovi bude konzumirano na primjeren način i da građanima opet, na siguran način, omogućimo i taj iskorak prema tržnici”, najavio je premijer Plenković.

“Ići ćemo na relaksaciju, ali na način koji će slijediti preporuke epidemiologa vodeći maksimalno računa o zdravlju naših sugrađana”, dodao je.

Premijer Plenković nije želio špekulirati s vremenskim rokovima relaksiranja mjera.

“Apeliram na naše građane da imaju povjerenje i da budu strpljivi”, istaknuo je ponovivši da je aspekt strpljivosti dosta bitan u ovoj krizi te izrazio razumijevanje za sve one građane kojima trenutno puno toga nedostaje.

Rast povjerenja građana u državu je signal da Vlada pravilno upravlja ovom krizom i poticaj za daljnje napore

Međutim, dodao je, sve su te mjere donesene temeljem procjena koje upućuju na to da se tako štite životi, što je najvažnije.

“Kroz tjedne koji su pred nama zajednički ćemo donositi procjene o dinamici relaksiranja, ali opet vodeći računa o zdravlju”, poručio je.

Na upit novinara premijer Plenković osvrnuo se i na značajan rast povjerenja građana u rad Vlade, prema posljednjim istraživanjima.

“Ja mislim da su naši ljudi ozbiljni, da su razumjeli ovu krizu, da zahvaljujući i medijima i internetu možemo komparativno vidjeti kakva je situacija u drugim zemljama. I ukoliko imamo ovakve primjere u nekim velikim, nama bliskim zemljama, u nekim jako razvijenim zemljama Europe, u najvećim zemljama svijeta, gdje nisu isti rezultati kao u Hrvatskoj, onda je ta vrsta povjerenja, po meni, signal da Vlada pravilno upravlja s ovom krizom i da, ono što je najvažnije, brine o interesu građana”, odgovorio je premijer naglasivši da je to povjerenje obveza i poticaj da Vlada nastavi raditi istim tempom.

IZVOR: dnevno.hr

Stranica 6 od 1699
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…